Obecna kadencja 2014-2018

W 2014 r. zostałem Burmistrzem Miasta Wojkowice zdobywając 1777 głosów.
Dzięki swojej energii i wytrwałości został najmłodszym Burmistrzem w Regionie.
Poniżej przedstawiam zrealizowane punkty mojego programu wyborczego…

 

2018
01.07.2018

Budowa Komisariatu Policji w Wojkowicach

Początek kadencji był trudny i groziło nam realne widmo przeniesienia Komisariatu poza teren miasta Wojkowice. Dzięki staraniom burmistrza Tomasza Szczerby i poparciu tej inicjatywy przez poseł na Sejm RP Ewę Malik, udało się osiągnąć niebagatelny sukces.

MSWiA zdecydowało o budowie nowej siedziby dla Komisariatu Policji i to w Wojkowicach. Nowa inwestycja pochłonie 6.500.000,00 zł – kwota ta w całości będzie pochodzić z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W komisariacie, znajdzie się między innymi centrala monitoringu, do którego systematycznie będą podpinane kamery miejskie z kluczowych obszarów, aby poprawić bezpieczeństwo i wyłapywać złodziei samochodów. Wkład Miasta Wojkowice w tę inwestycję to darowanie działki miejskiej pod budowę nowego komisariatu za kwotę około 150.00,00 tys. zł. Planowana data zakończenia maj 2019.

2017
22.12.2017

Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków

Jest to jedyna taka instalacja w Polsce, a jej innowacyjność polega na bezpośrednim połączeniu elektrowni z oczyszczalnią ścieków. Instalacja składa się z 36 stołów fotowoltaicznych, każdy wyposażony w 24 moduły i przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a w przyszłości spowoduje obniżenie taryfy za ścieki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 976.000,00 złotych, natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) pozyskaliśmy dofinansowanie wysokości 674 530,25 zł.

Inwestycja została nagrodzona, jako Top Inwestycja Komunalna w Polsce 2018, w konkursie organizowanym przez Portal Samorządowy i Grupę PTWP.

20.11.2017

Modernizacja drogi i parkingu na os. PKWN

Jedna z najgorszych dróg w Wojkowicach, ale również w tej kadencji doczekała się przebudowy - droga na osiedlu PKWN, bo o niej mowa od wielu lat budziła kontrowersje, wszakże jej właścicielem była Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., która nie inwestowała zbytnio w ten teren. Burmistrz Miasta podjął starania o uregulowanie wszystkich spornych gruntów, dzięki czemu modernizacja drogi mogła się w ogóle odbyć. Modernizacja została sfinansowana przez Miasto, ale i Wspólnoty Mieszkaniowe osiedla, dzięki którym zmodernizowano także miejsca parkingowe. Przebudowa kosztowała 90.050,00 złotych.

17.11.2017

Utworzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego, Plater oraz Starej

Na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego, Starej i Emilii Plater w Żychcicach, które stanowiło dotąd najbardziej kolizyjny punkt miasta, utworzona została sygnalizacja świetlna. Posiada ona funkcje „inteligentnego” dostosowywania faz sygnalizacji do uczestników ruchu dzięki rejestrowaniu pojazdów za pomocą kamer wideodetekcji i pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni. Przejścia dla pieszych zaopatrzone są w przyciski zgłoszeniowe i sygnał dźwiękowy towarzyszący zielonemu światłu. Obecność sygnalizacji zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych na tym obszarze. Koszt inwestycji wyniósł 260.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego – 110 000,00 zł.

16.11.2017

„Ledowe” Wojkowice – kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego

Miasto Wojkowice stało się pionierem w Zagłębiu, bowiem żadna inna gmina nie przeprowadziła tak kompleksowej wymiany oświetleni ulicznego. Dotychczasowe lampy sodowe zastąpione zostały nowoczesnym oświetleniem ledowym. Ta modernizacja zaowocuje mniejszym zużyciem prądu przez Gminę, a co za tym idzie, obniżeniem kosztów oraz zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery. Inwestycja kosztowała 1.800.000,00 złotych, a jej realizacją zajęła się spółka Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie.

26.10.2017

Budowa Podwórka Talentów NIVEA

Wielkim sukcesem całego Miasta w 2016 roku było znalezienie się w dwudziestce gmin, w których firma NIVEA sfinansować miała budowę placów zabaw „Podwórko Talentów”. Około rok później budowa Podwórka została z powodzeniem ukończona. Posiada ono trzy strefy tematyczne: sportową, naukową i artystyczną. Ten niezwykły plac zabaw ma na celu wspierać rozwój dzieci i rozbudzać drzemiące w nich talenty. Całkowity koszt budowy – 250.000,00 złotych – pokryła zgodnie z zapowiedzią NIVEA.

20.09.2017

Budowa Filii Przedszkola im. Przyjaciół Bajek

Zaserwowana przez rząd, reforma oświaty, skutkowała likwidacją gimnazjów w Gminie Wojkowice, dlatego też zdecydowano o przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 3, do budynku Gimnazjum przy ul. Jana III Sobieskiego, co poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami społecznymi. Przeniesienie SP3, umożliwiło rozwiązanie braku miejsc przedszkolnych w Wojkowicach (w ostatnich latach Miasto musiało przekazywać niebagatelne kwoty ok 200.000,00 zł rocznie ościennym gminom).

Poza pracami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, konieczne było oczywiście wydzielenie dodatkowych pomieszczeń, położenie nowych wykładzin oraz generalne odświeżenie sal przedszkolnych. Także łazienka i toalety musiały został przystosowane do korzystania z nich przez młodsze dzieci.

Docelowo do nowej filii przedszkola uczęszczać będzie 58 dzieci.

05.09.2017

Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wojkowice-Żychcice

Samochód ratowniczo-gaśniczy Scania GCBARt 5/30 P370 4x4 zabudowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z Bielska - Białej, który zastąpił wysłużonego 30-letniego Jelcza GCBA 6/32. Całkowita wartość inwestycji to 900.000,00 zł, zaś gmina Wojkowice na zakup samochodu uzyskała najwyższe dofinansowanie w województwie śląskim. Ze środków Marszałka Województwa Śląskiego 150.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150.000 zł. Otrzymała ona również 300.000 zł wsparcia ze środków KSRG. Pozostałe 300.000 zł pochodzi z budżetu Gminy Wojkowice.

2016
30.11.2016

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1

Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, obejmujący oświetlane boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne wraz z towarzyszącą infrastrukturą, plac zabaw oraz 12 miejsc postojowych, uporządkowano również gospodarkę wodną i ściekową w tym rejonie. Miasto uzyskało na ten cel 288 000,00 zł z Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a całkowity koszt wyniósł 2.233.000,00 zł.

23.11.2016

Strefa Aktywności Rodzinnej – ul. Morcinka

W pierwszej kolejności wyburzono podstację tramwajową, która już dawno straciła swoje przeznaczenie. Następnie, w miejscu podstacji, powstała pierwsza w Wojkowicach Strefa Aktywności Rodzinnej. Składa się ona z siłowni pod chmurką, strefy street workoutu oraz plac zabaw dla najmłodszych. Teren jest ogrodzony, podłoże wysypane piaskiem, a całość oświetlają lampy zasilane solarnie. Całkowity koszt inwestycji to 138.000,00 zł.

31.10.2016

Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSOiT

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przeszła modernizację, w ramach której wymieniono nawierzchnię, instalację elektryczną i wentylację (jej stan był katastrofalny i groził zamknięciem). Salę wzbogacono o napędzaną elektrycznie kotarę, dającą możliwość podziału sali dla dwóch prowadzących równolegle zajęcia grup. Zakupiono nowe bramki, kosze, tablice wyników i drabinki gimnastyczne. Dodatkowo przebudowane zostały pomieszczenia szatni wraz z natryskami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 490.000,00 zł, z czego Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 126.200,00 zł oraz 174.825,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Będzinie.

27.07.2016

Przebudowa drogi dojazdowej – os. Plaka

Po kilkunastu latach niedasizmu i niemożliwości, przytarciu wielu misek olejowych, na skutek starań i determinacji władz Miasta udało się doprowadzić do przebudowy drogi dojazdowej do osiedla Plaka. Gmina uregulowała stan prawny działki obejmującej drogę i przejęła część drogi należącą do Skarbu Państwa oraz następnie SRK S.A. Prace renowacyjne, wraz z budową podbudowy i odwodnienia, nastąpiły w porozumieniu z SRK, a ich koszt wyniósł 135 000,00 zł (SRK wsparło Miasto w odbudowie drogi).

19.05.2016

Budowa ulicy Spokojnej

Budowa ulicy Spokojnej była konieczna i obiecana przez poprzednie władze. Ulica została połączona z ulicą Jana III Sobieskiego ciągiem pieszo-jezdnym. Powstały dwa pasy jezdni, przedzielone pasem z miejscami postojowymi. Zbudowano także nowe uzbrojenie i przystosowano elementy już istniejącego, poddano regulacji wysokościowej chodniki i wjazdy. Koszt inwestycji wyniósł 455 854,63 złotych.

19.05.2016

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych cieku Jaworznik i Wielonka

Wielonka etap I do 2021r.: 1.843.970,00 zł, etap II po 2021r.: 3.150.000,00 zł

Jaworznik etap I do 2021r.: 1.215.000,00 zł, etap II po 2021r.: 1.785.000,00 zł

2015
28.12.2015

Budowa Żłobka Miejskiego „Figielkowo”

Dzieci w wieku 1 – 3 lat mają zapewnioną opiekę wyspecjalizowanej kadry przez 10 godzin dziennie. Maluchy mogą liczyć na liczne zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe i wspierające rozwój. Koszty użytkowania żłobka ogranicza wyposażenie w panele słoneczne i fotowoltaiczne, jest to budynek pasywny. Całkowity koszt inwestycji to 1.300.000,00 złotych, zaś dofinansowanie z programu Maluch+ Edycja 2015 wyniosło niebagatelną kwotę 960.000,00 zł. www.zlobek-wojkowice.pl

23.10.2015

Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego

Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2015. Koszt całkowity wyniósł 3.248.752,00 złotych, a dofinansowanie – 2.571.214,67 zł. Zarówno procedury przetargowe, jak i wykonanie prac miało miejsce w 2015 r. Dużym problem była konieczność skuwania skały, która nie była odpowiednio zdefiniowana w dokumentacji projektowej, ale i z tym problemem sobie poradziliśmy. Ciąg dalszy przebudowy nastąpi w kolejnej kadencji.

01.09.2015

Utworzenie i doposażenie ZGK

30.05.2015

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Całkowity koszt inwestycji 8.305.000,00 złotych, na rewitalizację parku Wojkowice otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 7.059.000,00 złotych (przeszło 7 mln zł).

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wojkowicach o powierzchni 12,8 ha. W wyniku realizacji projektu park otrzymał nowe funkcje poprzez budowę infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i edukacyjnej m.in. dokonano renowacji dyskobola, utworzono pierwszą siłownię pod chmurką i monitoring wizyjny.